Kuka omistaa Tubeconin?

Suomessa Tubecon-tavaramerkkiä hallinnoi Suomen Tubetapahtumat Oy, jossa valtaa käyttää Suomen Tubettajat ry 80% omistuksellaan. Yhdistyksellä on myös oikeus lunastaa loput osakkeet yrityksestä niin halutessaan. Mitä Tubecon Suomessa onkin, se on yhdistyksen alla. Suomessa Tubeconin omistavat siis käytännössä tubettajat itse, joiden on sekä vastuu että valta tapahtuman ja tavaramerkin alla olevasta toiminnasta.

Itse Tubecon-tavaramerkki on Tubecon Oy:n omistuksessa. Tuosta yhtiöstä Suomen Tubetapahtumat Oy:lla on 7,5% omistus. Tubecon Oy vie Tubeconia kansainvälisille areenoille, ja toimii Suomen rajojen ulkopuolella. Mikäli tuo kansainvälinen prosessi onnistuu, suomalaiset tubettajat voivat saada mahdollisuuksia kansainvälisellä puolella ja myös puhdasta taloudellista voittoa. Se kaikki tekemättä tai sijoittamatta mitään.

Miten Tubecon-tapahtuman talous toimii?

Katso taustatietoa-sivulla oleva grafiikka.

Eikö tapahtuma voisi olla vähemmän kaupallinen?

Voisi, mutta silloin lippujen hintoja pitäisi nostaa ihan toiselle tasolle. Vertailukohtana Vidconin liput maailmalla maksavat vähintään triplasti sen, mitä Tubeconin liput. Kaupalliset yhteistyökumppanit mahdollistavat tapahtuman monelle vähävaraisemmalle ja tuovat sellaisia kokemuksia sekä tubettajille että heidän seuraajilleen, jota ei muuten olisi mahdollista.

Miksi Tubeconin liput ovat niin kalliita?

Kaikki on suhteellista, mutta vertailussa muihin vastaaviin tapahtumiin ne ovat sangen edullisia. Kts. edellinen.

Kuka saa Tubeconista tulevat rahat?

Tähän mennessä jokaisesta Tubecon-tapahtumasta tulevat voitot on laitettu seuraavan vuoden tapahtuman kehittämiseen. Kukaan ei siis ole henkilökunnan palkkoja lukuunottamatta tienannut siitä mitään. Jatkossa mikäli päätetään, että Tubeconista tulevat voitot jaetaan osin omistajille ja osin tulevien tapahtumien järjestämiseen, jaetaan osingot omistussuhteen mukaan. Se tarkoittaa, että osingoista 80% tulee Suomen Tubettajat ry:lle. Yhdistys käyttää mahdolliset rahat tubettajien eduksi.

Loput 20% menee vähemmistöosakkaille. He ovat ihmisiä, jotka vuosien varrella ovat tehneet todella paljon töitä Tubecon-tapahtuman eteen ilman palkkaa, perustaneet yhtiöt ja kantaneet taloudellisen vastuun. Nyt he ovat luovuttaneet vallan ja omistuksen Suomessa Suomen Tubettajat ry:lle, mutta pitävät pienen vähemmistöosakkuuden. Vähemmistöosakkuus mahdollistaa heille pienet tulot mikäli osinkoja jaetaan.

Eikö tapahtumaa voitaisi järjestää ilman palkattuja henkilöitä?

Ei. 18 000 kävijän video-tapahtumaa ei järjestetä ilman henkilöitä, jotka ovat ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä ja jotka tekevät sitä täysipäiväisesti. Tapahtuman järjestämiseen menee tuhansia työtunteja pelkästään sellaisiltakin tahoilta, jotka tehokkaasti osaavat sen hoitaa minimiajassa. Tämä sanottuna tapahtuma ei myöskään olisi mahdollinen, ellei sitä olisi tekemässä suurta joukkoa talkoolaisia kantamassa oman kortensa kekoon. Se on äärettömän tärkeää!

Voidaanko minun kasvoillani mainostaa Tubeconia ulkomailla?

Ei. Tubecon Oy:llä on oikeus käyttää tapahtumasta yleisluontoisia kuvia, jossa kukaan ei yksilöidy. Kansainvälinen puoli kuitenkin tutkii, josko se voisi mahdollistaa myös suomalaisille tubettajille jotain edistystä tubettajana ulkomailla. Se toimii siis myös suomalaisten tubettajien eteen. Vastineeksi kansainvälinen Tubecon Oy hyötyy Suomen tapahtumasta välillisesti, sillä se saa tiedon Suomen tapahtuman järjestelyistä ja voi käyttää Suomen tapahtumaa esimerkkinä toimivasta Tubecon-tapahtumasta.

Maksetaanko tubettajille Tubecon-tapahtumaan osallistumisesta?

Lähtökohtaisesti ei. Suomen Tubettajat ry haluaa järjestää tapahtumaa yhteisölähtöisesti. Tubettajien yhteisöltä heille itselleen ja laajemmalle seuraajajoukolleen. Tapahtuman pääarvot ovat nyt yhteisöllisyyden ja luovuuden tukeminen. Tapahtuma etsii kuitenkin tapoja olla nimenomaan hyödyksi tubettajille itselleen niin näkyvyyden kuin luovuuden tukemisen kautta.

Joissain yksittäisissä merkittävissä työtehtävissä oleville henkilöille voidaan maksaa työstään rahallinen palkka.

Mutta eikös musafestareillakin staroille makseta?

Kyllä osalle maksetaan. Tubecon ei kuitenkaan vertaannu musiikkifestareihin, jotka eivät ole yhteisöfestareita, vaan esiintymispainotteisia tapahtumia. Ne eivät ole samalla tavalla yhteisön ponnistuksia yhteiseksi hyväksi ja alan edistämiseksi. Toinen vertailukohta voisi olla messut. Niille näytteilleasettajat maksavat, että pääsevät mukaan, sillä ne saavat tapahtumasta jotain etua.

Tubecon asettuu jonnekin näiden välimaastoon. Se on tapahtuma, joka pyrkii tuomaan tubettajille yleistä etua näkyvyydellä, skenen tunnetuksitekemisellä sekä jatkossa myös heille suunnatuilla sisällöillä itse tapahtumassa. Toisaalta se on yhteisötapahtuma, jossa voidaan yhdessä juhlia tubekulttuuria ja sen hyviä puolia yhdessä seuraajien ja kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Messuhenkisesti yhteistyökumppanit tulevat Tubeconiin mahdollistamaan sen inhimillisen lipunhinnan.

Mikäli tubettajille maksettaisiin tapahtumasta, itse tapahtuma ei olisi mahdollinen jatkossa. Viivan alle ei paljoa jää, mutta jos jotain jää, se tulee nyt pitkälti kaikkien tubettajien eduksi.

Mitä arvoa minä tubettajana sitten voin Tubeconista saada?

Riippuu minkälainen tubettaja olet. Jos olet aloitteleva tai nouseva videontekijä, voit saada Tubeconista sekä näkyvyyttä että oppia pidemmälle päässeiltä. Jos olet jo suuremman katselijakunnan saavuttanut videontekijä, voit saada kontakteja, oppia, nähdä faneja turvallisesti ja olla antamassa takaisin kulttuurille, josta olet itse noussut.

Kaikki tubettajat saavat kokemuksen yhdessä luodusta ison luokan tapahtumasta, joka mahdollistuu vain heidän mukanaolemisellaan. Se edistää myös tubekulttuuria isossa kuvassa kokonaisuudessaan ja siten mahdollistaa ansaintamahdollisuuksien luomista ja niiden parantamista. Tubecon on suurin yksittäinen tubekulttuuria näkyväksi tekevä tapahtuma Suomessa, josta tulevasta mediahuomiosta tubettajat joukkona ovat hyötyneet valtavasti niin taloudellisella kuin kulttuurinedistämispuolellakin. Yhteisössä on sellaista voimaa, mitä yksin tai pienemmillä porukoilla ei voida saada aikaan!

On myös tärkeää miettiä, mitä katselijayhteisön kävijä tapahtumasta saa. Mikään muu tapahtuma ei mahdollista samalla tavalla ison tubettajamäärän kohtaamista ja hienoa livekokemusta aitojen tarinoiden äärellä Suomessa. Tapahtuma on skenessä mittakaavaltaan täysin uniikki. Sellaista Suomen Tubettajat ry haluaa myös videoiden kuluttajille tarjota.

Kuka päättää Suomen Tubecon-tapahtuman sisällöistä?

Suomen Tubettajat ry. Se hakee paraikaa parhaita tapoja osallistaa mahdollisimman laajaa yhteisöä tapahtuman sisältöjen suunnitteluun.

Missä voin vaikuttaa Tubeconin sisältöihin tai muotoon?

Suomen Tubettajat ry:ssä. Yhdistyksen jäsenenä voit tulla mukaan yhdistyksen toimintaan toimihenkilöksi, pyrkiä päättäviin elimiin hallitukseen tai voit osallistua yleistyöskentelyihin tapahtuman suunnittelussa.